Proč tuto službu nabízíte, když si každý spolek může založit/přeregistrovat sám?

Kvůli uspěchanému životnímu stylu máme stále méně volného času a je velmi náročné sledovat všechny zákony a novelizace. Lidé často nechávají tyto činnosti na specialistech, jako jsou daňoví poradci, finanční analytici, účetní atd.

Naše specializace je v oblasti spolků (dříve občanských sdružení). Provádíme hlavně přeregistrace, zakládání nových spolků a zánik (likvidaci) spolků, které svoji aktivitu již nevyvíjí nebo ji chtějí ukončit.

Co vše potřebuji k založení spolku?

K založení spolku je potřeba tří osob. Tyto osoby mohou být fyzické (FO) nebo právnické (PO), případně jejich kombinace. Dále je potřeba mít:

 • Sídlo spolku (majitel dle katastru nemovitostí musí udělit souhlas úředně ověřeným podpisem na formuláři, který vám připravíme),
 • účel spolku (čím se spolek bude zabývat),
 • nejvyšší orgán (hlavní pravomoc),
 • statutární orgán (kdo bude spolek zastupovat navenek),
 • způsob jednání (např. samostatně, více osob současně, na základě písemné plné moci).

Jak dlouho celý proces založení nového spolku trvá?

Založení spolku je ovlivněno mnoha faktory, jako jsou:

 • Rychlost vyřízení podpisů od zakládajících členů spolku (minimální počet pro založení jsou 3 fyzické nebo právnické osoby),
 • rychlost udělení úředně ověřeného podpisu na souhlasu s umístěním sídla spolku,
 • rychlost České pošty a soudních úředníků.

Z naší strany jsme schopni vyhotovit dokumenty k podpisům i do jednoho pracovního dne od doručení odpovědí k založení.

Jaký je nejkratší možný termín založení spolku?

Váš spolek může být zapsán ve spolkovém rejstříku v ideálním případě za osm dní.

Den první

Poptávka ze strany klienta, následně jsou zaslány otázky na jeho email, po obdržení odpovědí jsme schopni se obratem pustit do přípravy dokumentů. V naléhavých případech vyhotovíme vše i během jednoho pracovního dne.

Den druhý

Vyhotovené dokumenty jsou zaslány na email klientovi s informacemi, kde je potřeba dané dokumenty na schůzi spolku podepsat (některé dokumenty jsou opatřeny běžnými podpisy a některé úředně ověřenými).

Po zajištění podpisů jsou zde dvě možnosti:

 • Podepsané dokumenty naskenovat a zaslat nám ke kontrole do emailu, po schválení lze obratem odeslat poštou na adresu příslušného soudu.
 • Podepsané dokumenty odeslat k nám do kanceláře poštou, my provedeme kontrolu, a pokud je vše v pořádku, obratem vše zasíláme doporučeně na příslušný soud.

Den třetí

V případě rychlého jednání jsou u nás dokumenty doručeny do druhého dne od jejich odeslání. Po kontrole dokumentů vám zašleme zprávu, zda je vše v pořádku a zda dokumenty již odesíláme na soud.

Den šestý

Soud má 5 dnů na to, aby vydal usnesení a odeslat ho navrhovateli poštou/datovou schránkou. Pokud si soudní úředník nevyžádá žádné dokumenty k doplnění, pro urychlení zápisu se lze vzdát 15denní lhůty na odvolání, která plyne od doby převzetí usnesení. Údaje spolku jsou poté ve spolkovém rejstříku zapsány na druhý den od doručení žádosti o vzdání se lhůty na odvolání na soud.

Den osmý

Spolek je již zapsán ve spolkovém rejstříku (www.spolkovyrejstrik.cz).

Kontaktujte nás

Nebo vyplňte formulář a my se vám ozveme

   
   
   
   
   
  Zobrazit podmínky

  Postup spolupráce

  Obdržíme váš vyplněný formulář.

  Kontaktujeme vás o dalším postupu (budeme potřebovat vstupní informace pro přípravu dokumentů).

  Do 3 pracovních dní vyhotovíme kompletní dokumentaci.

  Koncepty dokumentů vám zašleme e-mailem ke konzultaci.

  Dokumenty vytisknete, opatříte podpisy a zašlete k nám ke kompletaci.

  Do 5 pracovních dní vám soud zašle usnesení o zápisu.

  Pokud se společně vzdáme 15denní lhůty na odvolání, bude váš spolek během pár dní úspěšně zapsán.

  Bude i můj spolek tak rychle zapsaný?

  Z naší strany uděláme vše pro to, aby zápis údajů spolku do spolkového rejstříku proběhl v krátkém časovém horizontu. Někdy se vše může zkomplikovat termínem konání ustavující schůze, sháněním podpisu na souhlasu s umístěním sídla, neočekávaným prodloužením lhůty na posouzení dokumentů ze strany úředníků nebo dodatečným vyžádáním požadovaného dokumentu k doplnění.
  Výzvy k doplnění/doložení nějakého dokumentu jsou ojedinělé, avšak bohužel tuto skutečnost nemůžeme úplně vyloučit.

  Podaří se vám založit spolek vždy napoprvé?

  Bohužel tomu tak vždy není. Dlouhodobá úspěšnost je ale 99 %. Někdy si soudní úředník vyžádá dodatečně nějakou listinu/dokument, který je potřeba doložit. Případně se někdy stane, že něco přehlédne/založí do spisu a požaduje listinu znovu. Jsou to výjimečné situace, ale bohužel se mohou stát.

  Proč se vám to někdy nepodaří?

  Soudní úředníci se řídí platnou legislativou. V některých záležitostech si lze vyložit některé věci rozdílně, nejsou přesně specifikovány, proto může dojít k tomu, že v rámci jednoho soudu mohou dva soudní úředníci rozhodnout odlišně (např. při posuzování podobnosti/klamného dojmu nového názvu spolku). Komunikujeme se všemi krajskými soudy a za tuto dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností, které jsou pro nás nyní velkou výhodou.

  Proč si neúčtujete žádnou zálohu?

  Vystavování a placení záloh by bylo nadměrnou administrativní zátěží. Naším cílem je celý proces založení/přeregistrace či likvidace maximálně urychlit. Zároveň vám tak můžeme nabídnout nižší cenu. Fakturu vždy vystavíme až ve chvíli, kdy je ze soudu doručeno kladné usnesení o zápisu požadovaných změn.

  S výjimkou případu, kdy z naší strany budou vyhotoveny dokumenty, ale ze strany klienta nebude poskytnuta součinnost vedoucí k dokončení zápisu/přeregistrace spolku, trvající déle než 6 měsíců od odeslání dokumentů. V tomto případě si vyhrazujeme právo fakturovat za naše služby i před dokončením celého procesu. Spolupráce na dokončení zápisu/přeregistrace z naší strany bude však samozřejmě pokračovat i po vystavení faktury.

  Kolik jste již přeregistrovali nebo založili spolků?

  Po překonání hranice 1000 zapsaných spolků jsme přestali evidovat podrobnou statistiku. Měsíčně však založíme/přeregistrujeme a zlikvidujeme více než 40 spolků v závislosti na poptávce a především součinnosti klienta a samozřejmě soudních úředníků.

  Průměrně založení nového spolku trvá zhruba 3 týdny (i s vložením zapisovaných údajů do spolkového rejstříku). U přeregistrace je to obdobné.

  Zaměřujete se hlavně na spolky?

  Ano, zaměřujeme se hlavně na spolky. Ať už se jedná o založení spolku, přeregistraci či jejich likvidaci.

  Je pravda, že občanská sdružení, která se nestihla v zákonné lhůtě přizpůsobit novému občanskému zákoníku, automaticky zaniknou a budou ze spolkového rejstříku vymazána?

  V běžné praxi tomu tak není. V současné době soudy vyzývají k zápisu povinných údajů ty spolky, které se platné legislativě nepřizpůsobily do 31. 12. 2016. Pokud tak neučiní ani ve lhůtě stanové k doplnění prostřednictvím zaslaného usnesení, je soudem rozhodnuto o zániku spolku a jmenování likvidátora. V této fázi již nelze doložit na soud potřebné dokumenty k přeregistraci a spolek musí být na své náklady zlikvidován.

  Proces likvidace je ale oproti běžnému založení či přeregistraci relativně zdlouhavý, finančně nákladnější a administrativně náročnější (vizte likvidace spolku).

  Došlo mi kladné usnesení soudu, ale stále spolek nemohu dohledat ve spolkovém rejstříku?

  Od doby převzetí kladného usnesení vydaného soudem běží 15denní lhůta na odvolání. Po uplynutí této lhůty jsou změny promítnuty ve spolkovém rejstříku.

  Po převzetí kladného usnesení lze na soud zaslat žádost o vzdání se výše uvedené lhůty na odvolání. Poté jsou změny v rejstříku zapsané o několik dní dříve, tzn. v rozmezí 3 až 7 dnů, opět v součinnosti s daným soudním úředníkem).

  Do spolkového rejstříku můžete nahlédnout zde: www.spolkovyrejstrik.cz

  Platí spolky kolek a v jaké výši?

  Spolky, jakožto neziskové organizace, jsou od lepení a placení kolků osvobozeny a nemáme žádnou novou zprávu o tom, že by tomu mělo být v dohledné době jinak.

  Jak poznám, že je můj spolek řádně přeregistrovaný?

  Po zadání platného IČ nebo přesného názvu spolku na stránce www.spolkovyrejstrik.cz uvidíte ve spolkovém rejstříku zapsané tyto údaje:

  • aktualizovaný nebo nový název (pokud se měnil);
  • aktualizované nebo nové sídlo (pokud se měnilo);
  • název nejvyššího orgánu (nejčastěji členská schůze nebo valná hromada);
  • statutární orgán (výčet všech členů statutárního orgánu, data narození, adresy trvalých bydlišť, den vzniku funkce, den vzniku členství);
  • přesný počet členů statutárního orgánu;
  • způsob jednání za spolek.

  Dále jsou ve sbírce listin uloženy aktualizované stanovy spolku, které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., a zápis ze zasedání nejvyššího orgánu, který stanovy schválil a zvolil výkonný, statutární, případně kontrolní orgán spolku. Všechny dokumenty uložené ve sbírce listin jsou volně přístupné k náhledu.

  Přijdou mi od soudu stanovy nebo nějaké další dokumenty?

  Ne, soud zpět zasílá jen usnesení o rozhodnutí. Usnesení je danému adresátovi vloženo do poštovní schránky bez nutnosti osobního převzetí dopisu, tzn., že usnesení není adresováno do vlastních rukou / doporučeně.

  Musí název spolku obsahovat přídomek z.s., spolek nebo zapsaný spolek?

  Pokud se jedná o založení nového spolku tak ano, v případě přeregistrace zkratku z.s. či slovo spolek název obsahovat nemusí, a to dle novely zákona č. 89/2012 Sb., 460/2016 Sb., část první, čl. II, odstavec 6. Tzn., v případě, že spolek vznikl před rokem 2014. Avšak v případě, že název obsahuje zkratku o.s. či slova občanské sdružení, bychom doporučili název aktualizovat dle výše uvedeného zákona.

  Kontaktujte nás

  Další informace